1. >Alates 1853
  2. >Rohelisem eluviis

Keskkonnaprobleemid ja ettevõtete sotsiaalne vastutus (CSR) ei ole enam uudiseks. Turu- uuringute firma Mintel viis läbi heaolu- ja keskkonnauuringu, milles väidetakse, et need aspektid on 2030. aastaks tarbijate suurim mure. 

Bonduelle'i tehastel on mitmeid algatusi ning otsitakse uusi energiaallikaid, et vähendada süsinikujalajälge ja parandada energiatõhusust. Väljatöötatud lahendustes seatakse esikohale energiasäästlikkus, kasvuhoonegaaside vähendamine ja parem energiahaldus.

 

Tõhus energiamudel

Meie, Bonduelle, seame eesmärgiks saada 2025. aastaks 20% kogu tarbitavat energiat taastuvatest energiaallikatest (praegu – 9,7%). Ettevõtte sotsiaalse vastutuse elluviimise raames uurime alaliselt alternatiivseid energiaallikaid, näiteks biogaasi, biomassi ja biomassi auru.

Meie tehased juba kasutavad sellist energiat. Näiteks Ungaris kasutavad Békéscsaba, Nagykőrös ja Nyiregyhaza 88% ettevõttesiseste biogaasijaamade jäätmete biogaasi, saades metaani tehase reoveepuhastitest. Üks võimalusi keskkonnamõju ohjamiseks on investeerida uuenduslikesse tehnoloogiatesse, mis säästavad energiat ja loovad uusi töökohti.

Ka Prantsusmaal arendab Bonduelle koos kohalike partneritega alternatiivseid energiaprojekte. Näiteks Estrées-Monsis töödeldakse 79% heitgaasidest suitsugaaside puhastusseadmes biogaasiks. Samuti töödeldakse puidutöötlemise jäätmeid. Sel moel heidetakse aastas keskkonda üle 18 000 tonni võrra vähem süsinikdioksiidi.