1. >Alates 1853
  2. >Jätkusuutliku pakendi kasutamine

Tootepakendid moodustavad tavaliselt suurema osa prügikastide sisust... Kuigi enamik inimesi sorteerib juba jäätmeid, tunneme me, et meie kohuseks on muuta oma toodete pakendid paremaks ja sel moel tõhusamalt loodust säästa. Me täiustame pidevalt oma pakendite koostist, kaalu, vähendame ökojalajälge ja püüame osaleda ringmajanduses (taastuvas majanduses).

Aastatel 2018–2019 ostsime kogu maailmas tarnijatelt ligi 182 000 tonni pakkematerjale! Seejärel saime aru, et looduse kaitsmiseks peame neid koguseid võimalikult vähendama.

Seadsime omale eesmärgid, mida tahame saavutada 2025. aastaks:

  • vähendada pakendite kaalu ja paksust;
  • valida taaskasutatud ja ökoloogilised pakendid;
  • saavutada, et 100% pakendeid oleksid taaskasutatud või korduvkasutatavad.

Esimene eesmärk: vähendada pakendite kaalu ja paksust

See eesmärk hõlmab iga toodet: koos tarnijatega (plast-, papp-, paber-, klaas-, metallmaterjalide) töötatakse välja pakendi paksuse vähendamise kava. Mõnede pakendite pind tuleb väiksem, purgid – õhemast plekist ja kastid valitakse võimalikult väikesed. Me ei vähenda üksnes tootepakendeid, vaid ka transpordiks kasutatavaid pakendeid. See pikk, kaks-kolm aastat kestev protsess on jagatud etappideks, et välja töötada kergemad pakendid, mis samas peavad olema endiste kasutusomadustega – tagama toidu säilitamise, transpordi, olema vastupidavad jms.

Kuigi metall (teras ja alumiinium) on meie peamine pakkematerjal, säästsime neid tehnoloogiaid kasutades aastatel 2016–2019 koguni 1500 tonni metalli!

Kas teadsite?

Bonduelle kasutab metalli, mida saab mitmeid kordi ümber töödelda ja kasutada muude toodete pakkimiseks või esemete valmistamiseks. Täna ära visatud maisipurki saab homme jalgratta valmistamiseks kasutada!

Teine eesmärk: valida taaskasutatud ja ökoloogilised pakendid

Püüame tagada, et kõik meie pakendid oleksid taaskasutatud ja ökoloogilised. 2018–2019 valmistati Euroopas 50,2% meie pakenditest taaskasutatud materjalidest! Nende arvu suurendamiseks uurime iga päev, kuidas saaksime praegu kasutatavad pakendid keskkonnasäästlikumaks muuta.

Praegu otsitakse alternatiive õhukestele, mittesorteeritavatele, mitmekihilistele plastpakenditele, mida tavaliselt kasutatakse külmutatud toiduainete pakendamiseks. Keskkonnasäästlik polüetüleentereftalaadist (PET) pakend on pakendi täiustamise võti. Oleme hakanud kasutama taaskasutatavat PET-i ja vähendanud plastide kogust seal, kus see oli ebavajalik. Mõnes pakendis oleme rPET-i sisaldust suurendanud 12 protsendilt 50 protsendini, säästes 32 tonni plasti aastas.

Samuti püüame süsinikdioksiidi heitmete minimeerimiseks arendada koostööd meie tehaste lähistel asuvate pakenditarnijatega.

Kolmas eesmärk: saavutada, et 100% pakendeid oleksid taaskasutatud või korduvkasutatavad

Valdav enamik Bonduelle'i pakendeid on taaskasutatud või korduvkasutatavad, kuid enamik ei ole veel KÕIK. Meie eesmärk on, et 2025. aastal oleksid KÕIK Bonduelle'i pakendid taaskasutatud või korduvkasutatavad. Suurimaks väljakutseks jääb see väike protsent tooteid, mille pakendeid ei saa vahetada tehniliste ja käitusprobleemide tõttu, kuid me püüame iga päev leida parima lahenduse.