1. >Alates 1853
  2. >Bioloogilise mitmekesisuse ja mulla kaitsmine

Muld on äärmiselt mitmekesise elustiku kodu. Õige bioloogiline mitmekesisus on oluline põllumajandustootmise ja keskkonna kaitsmise seisukohalt. On selge, et iga mulla bioloogiline mitmekesisus on kordumatu, sest see sõltub keskkonnast, mille osa on konkreetne muld. Seetõttu tuleb põllumajanduses pidada silmas iga kasvatatavat kultuuri ümbritseva mulla mitmekesisust.
Meie põllumajandustootjatest partnerid kohustuvad harima oma põlde võimalikult loomulikult, et kaitsta mulda ja bioloogilist mitmekesisust. Tunneme iga oma põllumajandustootjat isiklikult ja külastame teda farmis korrapäraselt – taimede kasvuperioodil vähemalt kord nädalas ja saagikoristuse ajal iga päev.

Looduslike ressursside säästev kasutamine on kestliku arengu üks alustalasid. Seetõttu on vee säästlik kasutamine põllumajanduses äärmiselt oluline. Me aitame oma põllumajandustootjatel säästa vett täppiskastmissüsteemide, näiteks tilkkastmise kasutamisega. See süsteem niisutab aeglaselt ja korrapäraselt otse taimede juuri ning toidab neid sel viisil tõhusalt. Tänu täpsetele ja tõhusatele niisutusmeetoditele väheneb vee aurustumine ja seda ei lähe nii palju raisku.
Tänu paremale kastmisele oleme eelmise aastaga võrreldes veekulu vähendanud 5,9%, mis vastab kahekümnele olümpiamõõdus basseinile.

Me lähtume Bonduelle’is bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest vee ja mulla kaitsmise ning keemiliste sisendite kasutamise ja üldise süsinikujälje vähendamise teel.

Täpsem teave

Eesmärgid aastaks 2025

  • Kogu saagi 100% kasutamine, mis hõlmab ka jääke, mida tarvitada näiteks loomasöödaks või põldude väetamiseks. 
  • 100% maast haritakse alternatiivsete kasvatustehnikate abil.