1. >Alates 1853
  2. >Pestitsiidide piiramine

Olulised kohustused, mis mõjutavad tervist ja keskkonda

Köögiviljade kasvuperioodil ründavad neid sageli soovimatud organismid, mis võivad põhjustada erinevaid taimehaigusi. Kõige lihtsam on nende tõrjeks kasutada pestitsiide. Pestitsiidid on soovimatute organismide hävitamiseks kasutatavad kemikaalid. Kahjuks ei tapa need üksnes soovimatuid organisme, vaid ka mullale kasulikke organisme. Pestitsiidid võivad isegi inimesel põhjustada mürgistuse! Selle vältimiseks piirame pestitsiide ja püüame nende kasutamist minimeerida. 

Kasvatame maisi juba ilma pestitsiidideta!

Oluline kohustus tervise ja keskkonna seisukohalt

Väljend „ilma pestitsiidide jääkideta“ tähendab, et tootes ei ole tuvastatud ühtegi analüüsitud keemiliste pestitsiidide toimeainet. Pestitsiidide jääkkogus toodetes peab väliste sõltumatute ja akrediteeritud laborite analüüside kohaselt olema alla 0,01 mg/kg. Meie maisi laboratoorsel analüüsimisel kontrollitakse neid enam kui 500 pestitsiidiliigi suhtes.* Meie mais ei sisalda neist ühtegi. Need tooted on tähistatud logoga „BEZ“.

*Sõna „pestitsiid“ on üldine termin, millega tähistatakse kemikaale, mis on mõeldud taimekultuuridele kahjulike elusorganismide ohjamiseks. Neid kasutatakse põllumajanduses taimete kaitsmiseks kahjurite või haiguste eest ning umbrohu kontrolli all hoidmiseks.

Tänu pikaajalisele koostööle enam kui 2000 farmeriga üle kogu Euroopa saame aidata neil minna üle alternatiivsete agroökoloogiliste tehnikate kasutamisele. Näiteks:

  • umbrohu mehaaniline eemaldamine – et köögivili saaks õigesti kasvada, tuleb selle ümbert eemaldada kogu umbrohi. Meie farmeritest partnerid kasutavad kõige moodsamaid mehaanilise rohimise tehnikaid. Kaameraga varustatud umbrohueemaldaja sõidab üle mullapinna ja eemaldab sellest sentimeetri täpsusega umbrohu ilma taimeridasid kahjustamata. Selle tehnika korral ei kasutata keemilisi herbitsiide ning seetõttu säästab see keskkonda palju rohkem ja toetab bioloogilist mitmekesisust;
  • vahekultuuride kasvatamine – mulla kaitsmiseks saagikoristuste vahelisel ajal lastakse põllul kasvada taimkattel. Taimkate koosneb konkreetsete omaduste alusel valitud taimede segust. Kasvamise ajal kaitsevad need taimed mulda eelkõige ebasoodsate ilmastikuolude eest. Nii täidavad vahekultuurid korraga mitut funktsiooni. Need kaitsevad loomulikul teel mulda, rikastavad seda oluliste elementidega ja suurendavad sel viisil mulla viljakust;
  • kahjuripüüniste paigaldamine – kahjurid võivad köögiviljasaaki oluliselt rikkuda. Seetõttu aitame põllumajandustootjatel võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, näiteks kahjuripüüniseid. Feromoonid meelitavad kahjuri lõksu, mis analüüsib seejärel selle omadusi (suurus, arengustaadium jne). See praktiline vahend võimaldab põllumajandustootjatel tänu digitaalsele andmevõrgule kiiresti tegutseda, kui köögivili ohtu satub. Põllumajandustootjad saavad reaalajas täpseid andmeid sisaldavaid hoiatusi ja võivad seega kohe hinnata, milline oht saaki ähvardab ning milliseid meetmeid selle vastu rakendada. 

Uuenduslikke kasvatusviise katsetame oma kolmes pilootfarmis, et tagada 2025. aastaks kogu meie haritaval maal vähemalt kahe alternatiivse kasvatustehnika kasutamine.